ROZPIS UTKÁNÍ

Datum Čas Kurt č. 1 Kurt č. 2
30.4. Út
19:00 GYMSTR Flyers Morgans Neutečem
19:30 Dem pak na pivo Na-Ex Once Again GYMSTR
20:00 H-F-B Morgans Neutečem Dem pak na pivo
20:30 Na-Ex Once Again Béčkový porno H-F-B
2.5. Čt
19:00 Marek Vašut MIDGETS Kriplíci Vysyp si písek
19:30 Grit & Grind XBallers Family Plnotučný chrti Tymula Gr Gr
20:00 Kriplíci Marek Vašut Vysyp si písek Grit & Grind
20:30 XBallers Family Plnotučný chrti Tymula Gr Gr Basketball Bromance
6.5. Po
19:00 Echo Boom JBC Traktor jako kráva Triple Trouble
19:30 INSIDE EVIL Královské město ZLEJ SE(N) Hoši od Bobří řeky
20:00 Triple Trouble Echo Boom JBC INSIDE EVIL
20:30 Královské město ZLEJ SE(N) Hoši od Bobří řeky Traktor jako kráva
7.5. Út
19:00 Flyers Na-Ex Once Again Neutečem
19:30 Dem pak na pivo H-F-B Na-Ex GYMSTR
20:00 Neutečem Flyers GYMSTR Béčkový porno
20:30 Béčkový porno Dem pak na pivo H-F-B Once Again
9.5. Čt
19:00 Plnotučný chrti Vysyp si písek Grit & Grind Kriplíci
19:30 MIDGETS Kriplíci Basketball Bromance XBallers Family
20:00 XBallers Family Tymula Gr Gr Vysyp si písek Basketball Bromance
20:30 Kriplíci Plnotučný chrti MIDGETS Grit & Grind
13.5. Po
19:00 INSIDE EVIL Echo Boom ZLEJ SE(N) JBC
19:30 Traktor jako kráva Královské město Hoši od Bobří řeky Triple Trouble
20:00 Královské město Hoši od Bobří řeky JBC Traktor jako kráva
20:30 Echo Boom ZLEJ SE(N) Triple Trouble INSIDE EVIL
14.5. Út
19:00 Morgans Béčkový porno Once Again Dem pak na pivo
19:30 Flyers Morgans Na-Ex H-F-B
20:00 GYMSTR Neutečem Flyers H-F-B
20:30 Once Again Béčkový porno Dem pak na pivo Morgans
21:00 Neutečem Na-Ex GYMSTR Dem pak na pivo
16.5. Čt
19:00 Tymula Gr Gr Vysyp si písek Marek Vašut Plnotučný chrti
19:30 Basketball Bromance Kriplíci Vysyp si písek XBallers Family
20:00 Grit & Grind Marek Vašut MIDGETS Basketball Bromance
20:30 Plnotučný chrti MIDGETS Kriplíci Tymula Gr Gr
21:00 XBallers Family Kriplíci Tymula Gr Gr Grit & Grind
21.5. Út
19:00 H-F-B GYMSTR Béčkový porno Flyers
19:30 Morgans Once Again Dem pak na pivo Flyers
20:00 Morgans GYMSTR Neutečem Béčkový porno
20:30 GYMSTR Dem pak na pivo Béčkový porno Na-Ex
21:00 H-F-B Neutečem Flyers Once Again
21:30     Na-Ex Morgans
23.5. Čt
19:00 XBallers Family Marek Vašut Grit & Grind Basketball Bromance
19:30 Tymula Gr Gr MIDGETS Marek Vašut Vysyp si písek
20:00 Plnotučný chrti Grit & Grind MIDGETS XBallers Family
20:30 Marek Vašut Tymula Gr Gr Basketball Bromance Plnotučný chrti
21:00 Basketball Bromance Marek Vašut Vysyp si písek MIDGETS
27.5. Po
19:00 Královské město Triple Trouble Hoši od Bobří řeky JBC
19:30 Triple Trouble Traktor jako kráva ZLEJ SE(N) INSIDE EVIL
20:00 Traktor jako kráva INSIDE EVIL Hoši od Bobří řeky ZLEJ SE(N)
20:30     JBC Triple Trouble
30.5. Čt
19:00 Kriplíci MIDGETS Vysyp si písek Marek Vašut
19:30 XBallers Family Grit & Grind Tymula Gr Gr Plnotučný chrti
20:00 Basketball Bromance MIDGETS Grit & Grind Vysyp si písek
20:30 Marek Vašut Kriplíci Basketball Bromance Tymula Gr Gr
21:00 Plnotučný chrti XBallers Family Tymula Gr Gr Kriplíci
3.6. Po
19:00 Echo Boom Triple Trouble INSIDE EVIL JBC
19:30 ZLEJ SE(N) Echo Boom Traktor jako kráva Hoši od Bobří řeky
20:00 Triple Trouble Hoši od Bobří řeky Královské město Traktor jako kráva
20:30 JBC ZLEJ SE(N) Echo Boom INSIDE EVIL
21:00 JBC Královské město Echo Boom Hoši od Bobří řeky
21:30 INSIDE EVIL Traktor jako kráva ZLEJ SE(N) Triple Trouble
4.6. Út
19:00 Na-Ex Flyers Dem pak na pivo Béčkový porno
19:30 Neutečem Once Again GYMSTR Na-Ex
20:00 H-F-B Dem pak na pivo Flyers Neutečem
20:30 Béčkový porno GYMSTR Once Again H-F-B
21:00 Flyers GYMSTR H-F-B Béčkový porno
21:30 Once Again Na-Ex Dem pak na pivo Neutečem
10.6. Po
19:00 Triple Trouble JBC ZLEJ SE(N) Traktor jako kráva
19:30 INSIDE EVIL Triple Trouble Hoši od Bobří řeky Královské město
20:00 JBC Hoši od Bobří řeky INSIDE EVIL ZLEJ SE(N)
20:30 Traktor jako kráva ZLEJ SE(N) Triple Trouble Královské město
21:00 Královské město JBC Hoši od Bobří řeky INSIDE EVIL
21:30     Traktor jako kráva Echo Boom
11.6. Út
19:00 Neutečem GYMSTR Once Again Morgans
19:30 H-F-B Flyers Na-Ex Neutečem
20:00 Béčkový porno Once Again GYMSTR H-F-B
20:30 Morgans Dem pak na pivo Flyers Béčkový porno
21:00 Dem pak na pivo Once Again Morgans Na-Ex
21:30 Na-Ex Dem pak na pivo Neutečem Morgans
13.6. Čt
19:00 XBallers Family Vysyp si písek Kriplíci Basketball Bromance
19:30 MIDGETS Plnotučný chrti Marek Vašut Grit & Grind
20:00 Plnotučný chrti Marek Vašut Kriplíci Grit & Grind
20:30 Vysyp si písek Tymula Gr Gr Basketball Bromance Grit & Grind
21:00 XBallers Family MIDGETS Tymula Gr Gr Marek Vašut
21:30 XBallers Family Basketball Bromance Vysyp si písek Plnotučný chrti
22:00 Plnotučný chrti Kriplíci MIDGETS Marek Vašut
17.6. Po
19:00 Triple Trouble ZLEJ SE(N) JBC Echo Boom
19:30 Traktor jako kráva JBC ZLEJ SE(N) Královské město
20:00 INSIDE EVIL Hoši od Bobří řeky Echo Boom Královské město
20:30 Královské město INSIDE EVIL Echo Boom Traktor jako kráva
21:00     Hoši od Bobří řeky Echo Boom
21:30     Královské město Echo Boom
18.6. Út
19:00 Flyers Dem pak na pivo Morgans H-F-B
19:30 GYMSTR Once Again Béčkový porno Neutečem
20:00 GYMSTR Morgans Neutečem H-F-B
20:30 Na-Ex Béčkový porno Once Again Flyers
21:00 Béčkový porno Morgans H-F-B Na-Ex
21:30     Morgans Flyers
20.6. Čt
19:00 Kriplíci XBallers Family MIDGETS Tymula Gr Gr
19:30 Marek Vašut Basketball Bromance Grit & Grind Plnotučný chrti
20:00 MIDGETS Vysyp si písek Marek Vašut XBallers Family
20:30 Grit & Grind Tymula Gr Gr Plnotučný chrti Basketball Bromance
21:00 Vysyp si písek Kriplíci Tymula Gr Gr XBallers Family
21:30 Basketball Bromance Vysyp si písek Grit & Grind MIDGETS