PRAVIDLA PSL

 1. Hraje se na jeden koš. Za tým hrají 3 hráči, ostatní jsou náhradníky. Na soupisce týmu může figurovat maximálně 8 hráčů, z toho pouze 1 může být hráčem NBL (ŽBL). V jednom týmu může být zaregistrován maximálně 1 hráč NBL (eventuelně ŽBL). Za hráče NBL (ŽBL) je považován i ten hráč, který v uplynulé sezóně byl na soupisce NBL (ŽBL) nebo nastoupil byť k jedinému ligovému utkání.
 2. Hraje se na 18 minut hrubého času. Pozorovatel hlásí odehraných 10 a 15 minut utkání a také poslední minutu, ve které již nelze vybrat oddechový čas. Utkání začínají vždy podle platného rozpisu na psl.streetballmania.cz.
 3. V případě nerozhodného výsledku střílí tři hráči (kteří byli na hřišti na konci zápasu) z každého družstva po jenom trestném hodu dle pokynů pozorovatele (začíná "domácí" tým). V případě shodného počtu vstřelených košů střílí již jen jeden hráč z obou družstev po jednom trestném hodu do rozhodnutí.
 4. Každé družstvo má k dispozici jeden oddechový čas o maximální délce 30 sekund, při němž čas stále běží. Oddechový čas je možno čerpat kdykoliv během hrací doby při držení míče mimo poslední minutu utkání.
 5. Družstvu je poskytnuto nejméně 5 minut na rozcvičení společně se soupeřem. Důrazně se doporučuje včasné a řádné rozcvičení z důvodu případných zranění.
 6. Na začátku utkání má míč v držení ten tým, který je dle rozpisu označen jako "domácí".
 7. Hra začíná podáním míče útočícímu týmu soupeřem (tzv. check míče) za tříbodovou čárou.
 8. Při změně držení míče spojené s přerušením hry, tzn. např. po autu, faulu, hraní nohou atd., se nevhazuje zpoza nejbližší pomezní čáry, ale hra začíná z klidu, tzn. dopravením míče za tříbodovou čáru a jeho podáním bránícím týmem týmu útočícímu (tzv. check míče). Týmy jsou povinny respektovat pravidlo o zdržování a snažit se zahájit hru bez zbytečných odkladů.
 9. Po každé změně držení míče, při které není přerušena hra (zisk míče při hře, doskok apod.), musí družstvo, které získalo míč nově pod kontrolu, vyvézt míč za tříbodovou čáru.
 10. Každý koš z pole má hodnotu 1 bodu, koš dosažený ze vzdálenosti větší než 8,325 m má hodnotu 2 bodů – skóre se počítá u stolku pozorovatele. Pozorovatel u stolku má zároveň technický zápis z utkání.
 11. Ve sporných situacích je jediným zástupcem družstva jeho kapitán.
 12. Hráči ani pozorovatel nemají právo měnit pravidla. Ve všech sporných situacích je rozhodující názor pozorovatele. Případné protesty řeší s konečnou platností na místě zástupce ligy.
 13. Fauly hlásí faulovaný. Přestupky a porušení pravidel hlásí poškozené družstvo. Ve sporných situacích rozhoduje pozorovatel.
 14. Při každém přestupku nebo chybě (faulu) je míč dopraven za tříbodovou čáru a podán útočícímu týmu. Pokud je hráč faulován při střelbě a je dosaženo koše, koš platí a faulovaný tým zůstává u míče.
 15. Střídání je povoleno, když je míč "mrtvý" (v klidu před tzv. checkem míče), a to bez rozlišení, které družstvo dostane míč k dispozici. Střídající družstvo tuto skutečnost – střídání – zřetelně oznámí všem hráčům a pozorovateli.
 16. Při úmyslném neodůvodněném zdržování je proti družstvu nařízen oddechový čas. Pokud jej již družstvo nemá nebo zdržuje opakovaně, střílí soupeř jeden trestný hod z čáry 5, 8 m v hodnotě 1 bod. Speciálním případem je zdržování v závěru zápasu (tzn. zejména během poslední minuty). Zde může nařídit pozorovatel střelbu trestného hodu až po skončení utkání, aby se předešlo ještě většímu zdržování ve hře.
 17. Pokud se hráč dopustí výrazně nesportovní chyby, hází soupeř jeden trestný hod z čáry 5, 8 m. (Jedná-li se o zvláště hrubý přestupek proti pravidlům, fyzické či velmi hrubé slovní napadení pořadatelů, hráčů či diváků, soupeř hází jeden trestný hod a provinilec je diskvalifikován do konce utkání s okamžitou platností na základě rozhodnutí pozorovatele. O dalším případném postupu (postihu) provinilého hráče (družstva) rozhodne vedení PSL.).
 18. Ve sporných momentech rozhoduje pozorovatel. V případě nečitelné situace (např. jiný hráč překážel pozorovateli ve výhledu) dochází k losu.
 19. Soutěž se hraje s míči velikosti 6.
Vedení ligy si vyhrazuje právo na změnu pravidel v průběhu soutěže. V tomto případě budou všichni kapitáni o změnách informováni.